Biserica Penticostală Română Museros - Valencia, Spania

Mărturisirea de credință

Noi credem:

• În Biblie ca fiind Cuvântul inspirat şi infailibil al lui Dumnezeu.

• În existenţa unui singur Dumnezeu adevărat, etern, existent în trei persoane: Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt.

• În divinitatea Domnului nostru Isus Cristos, în naşterea Sa din fecioară, în viaţa Sa fără păcat, în minunile Sale, în moartea Sa, în invierea Sa în trup, în înălţarea Sa la dreapta Tatălui, în revenirea Sa viitoare în glorie şi putere pentru a domni.

• În speranţa binecuvântată a răpirii Bisericii la venirea Domnului Isus Cristos.

• În căderea şi păcătoşenia omului. Singurul mijloc de mântuire este prin pocăinţă şi credinţă în jertfa de ispăşire a Domnului Isus Hristos .

• Naşterea din nou este absolut necesară pentru mântuirea personală. Aceasta este lucrarea interioară a Duhului Sfânt, exprimată prin pocainţă şi credinţă, urmată de o viaţă de sfinţenie.

• Vindecarea divină este disponibilă prin lucrarea răscumpărătoare a lui Cristos pe cruce.

• Botezul Duhului Sfânt, conform cu Faptele Apostolilor 2:4, este dat credincioşilor, cu scopul împuternicirii pentru lucrare şi acordare a Darurilor Spirituale. Botezul în Duhul Sfânt este o experienţă distinctă şi ulterioară naşterii din nou.

• Biserica este Trupul lui Isus Cristos, format din toţi credincioşii născuţi din nou.

• În puterea sfinţitoare a Duhului Sfânt prin care Creştinul are posibilitatea de a trăi o viaţă sfântă.

• În înviere şi judecata finală a celor mântuiţi pentru viaţa veşnică, iar a celor căzuţi pedeapsa veşnică.

• În ceruri noi şi pământ nou pentru răsplatirea finală a celor răscumpăraţi.

• Marea Trimitere este responsabilitatea fiecărui credincios, care este parte a Bisericii lui Cristos.